Logotyp

Simrishamn - Framtidens kommunala avloppsrening

2015 tog Simrishamns kommun vid Hanöbuktens kust ett initiativ för att genomföra konkreta åtgärder för vattenmiljön. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet beslutade Simrishamn att starta ett projekt för att designa, implementera och utvärdera en fullskalig anläggning för avlägsnande av mikroföroreningar som läkemedelsrester och hormonstörande ämnen ur det kommunala avloppsvattnet. Denna ambition gick i uppfyllelse inom ett VINNOVA-baserat program, Utmaningsdriven Innovation och genom ett beslut i fullmäktige om att investera i en fullskalig demonstrationsanläggning. Eftersom regionen, inklusive Simrishamn kommun, har upplevt vattenbrist de senaste åren beslutades att också utvärdera möjligheten att återanvända det behandlade vattnet genom infiltration till grundvattnet.

Fullskaleanläggning som uppfördes under 2018 och stod färdig i januari 2019 består av tre parallella avancerade behandlingsystem; ett som endast består av granulerat aktivt kol (GAC), ett med ozonering i kombination med sandfilter och ett bestående av ozonering i kombination med aktivt kol. De tre systemen visar en tydlig avskiljning av läkemedel men även av andra föroreningar. Detta överensstämmer med tidigare studier av dessa system och särskilt att kombinationen av ozonering med GAC framstår som det mest effektiva behandlingsystemet. Förbehandlingen med mikrofiltrering ( utgör en viktig del för en robust drift men bidrar även till avskiljningen av oönskade ämnen över systemet som helhet.
Den utökade utvärderingen av det behandlade vattnet för återvinningsändamål visade också goda resultat. Avlägsnandet av läkemedel, hormonstörande ämnen och antibiotika var nästan hundraprocentig och indikerar att vattnet bör kunna återanvändas, exempelvis genom infiltration till grundvattnet.

Projektdokumentationen finns här:

(klick för zoom)

(klick för zoom)

(klick för zoom)

Kontakt:

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL